Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vis-á-vis – význam cudzieho slova

naproti, oproti, proťajšok