Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vitálny – význam cudzieho slova

životaschopný, aktívny