Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vitaminológia – význam cudzieho slova

náuka o vitamínoch a ich účinkoch v organizme