Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vivárium – význam cudzieho slova

uzavretý priestor pre chov drobných exotických teplomilných živočíchov