Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vizáž – význam cudzieho slova

tvár, obličaj, výzor