Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vomitívum – význam cudzieho slova

prostriedok vyvolávajúci zvracanie