Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vomitívum - význam cudzieho slova

prostriedok vyvolávajúci zvracanie