Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

votácia – význam cudzieho slova

voľba, volenie