Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

votívny - význam cudzieho slova

venovaný; ďakovný