Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

votívny – význam cudzieho slova

venovaný; ďakovný