Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulgarizácia - význam cudzieho slova

nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie, vulgarizovanie