Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulgarizácia – význam cudzieho slova

nesprávne zjednodušenie, sploštenie, skomolenie, vulgarizovanie