Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulkanológia - význam cudzieho slova

náuka o sopečnej činnosti