Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulkanológia – význam cudzieho slova

náuka o sopečnej činnosti