Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulnerabilný - význam cudzieho slova

zraniteľný