Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulnerabilný – význam cudzieho slova

zraniteľný