Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vykryštalizovaný - význam cudzieho slova

vytvorený v procese kryštalizácie