Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vykryštalizovaný – význam cudzieho slova

vytvorený v procese kryštalizácie