Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

who´s who – význam cudzieho slova

kto je kto; označenie životopisných slovníkov a príručiek