Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xénia – význam cudzieho slova

priamy vplyv otcovskej rastliny na niektoré znaky prejavujúce sa už na semene po opelení; drobná humorná báseň