Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantín – význam cudzieho slova

medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov, organická zlúčenina v moči, krvi a pod.