Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantinúria – význam cudzieho slova

zvýšené vylučovanie xantínu močom