Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantinúria - význam cudzieho slova

zvýšené vylučovanie xantínu močom