Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantochrómia - význam cudzieho slova

patologické žlté sfarbenie kože alebo mozgomiešneho moku