Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantochrómia – význam cudzieho slova

patologické žlté sfarbenie kože alebo mozgomiešneho moku