Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantochromatický - význam cudzieho slova

v medicíne: žlto sfarbený