Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantochromatický – význam cudzieho slova

v medicíne: žlto sfarbený