Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantomatóza – význam cudzieho slova

rozmnoženie xantómov