Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xantomatóza - význam cudzieho slova

rozmnoženie xantómov