Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenobiochémia – význam cudzieho slova

náuka o premenách organizmu cudzích látok pri pôsobení biologických systémov