Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xenofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom