Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xerofilný – význam cudzieho slova

suchomilný