Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

xerofilný - význam cudzieho slova

suchomilný