Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zákon o interrupcii – význam cudzieho slova

zákony o potratoch sú v každom štáte rozdielne. U nás zákon umožňuje potrat na žiadosť ženy alebo zo zdravotných dôvodov. Jeho vykonanie je časovo ohraničené do 12. týždňa tehotenstva. Za potrat v zdravotníckom zariadení sa platí stanovená finančná úhrada podľa liečebného poriadku. Neskôr možno potrat vykonať len z vážnych zdravotných dôvodov (poškodenie plodu). Súhlas rodičov treba v prípade, že žiadateľka má menej ako 16 rokov.