Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zóna – význam cudzieho slova

pásmo, pruh; úsek; vzdialenosť; oblasť