Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zdravotný kordón – význam cudzieho slova

územie oddeľujúce oblasť zamorenú infekčnou chorobou od nezamorených oblastí, sanitárny kordón