Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zipovať – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike zhusťovať, prevádzať údaje do zhusteného tvaru, komprimovať