Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

znásilnenie – význam cudzieho slova

násilím uskutočnený pohlavný styk (nielen pohlavný, ale napr. aj orálny) s osobou opačného alebo rovnakého pohlavia proti jej vôli. Častejšie sa obeťami znásilnenia stávajú ženy.