Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoocenóza – význam cudzieho slova

časť biocenózy tvorená populáciami živočíšnych druhov, spoločenstvo živočíchov v krajine