Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zooedafón – význam cudzieho slova

spoločenstvo živočíchov žijúcich v pôde