Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoonóza – význam cudzieho slova

choroba zvierat prenosná prirodzenou cestou na človeka