Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoopaleontológia – význam cudzieho slova

náuka o pravekých živočíchoch