Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Lucifer – význam cudzieho slova

v antickom bájosloví Svetlonos, v gréčtine Fosforos; knieža pekiel, zosobnený princíp zla, Satan; v prenesenom zmysle ľudovo čert