Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Mg – význam cudzieho slova

Mg

značka pre horčík

mg

značka pre miligram