Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Utopia – význam cudzieho slova

Utopia

názov knihy anglického stredovekého filozofa Tomáša Moora; neexistujúca, vysnená krajina

utópia

neuskutočniteľné želanie alebo zámer; neuskutočniteľná predstava; umelecký druh fantastickej literatúry