Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

akronym – význam cudzieho slova

skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS