Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aleurit – význam cudzieho slova

sypká usadenina vytvorená úlomkami