Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

anetol – význam cudzieho slova

voňavá látka obsiahnutá vo feniklovom a anízovom oleji