Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apastron – význam cudzieho slova

bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené