Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apatia – význam cudzieho slova

nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom