Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apatrida – význam cudzieho slova

bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apolita