Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chloro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zelený, zelený list, chlór