Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekatovanie – význam cudzieho slova

úprava vlnených, polovlnených a bavlnených látok naparovaním, čím sa ustaľuje ich lesk a zabraňuje sa zrážaniu