Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diapauza - význam cudzieho slova

spomalenie alebo zastavenie životných prejavov najmä bezstavovcov v nepriaznivých obdobiach roka