Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dimorfizmus – význam cudzieho slova

dvojtvárnosť; výskyt dvoch morfologicky rôznych foriem u jedného druhu organizmu; jav, keď dva nerasty s rovnakým chemickým zložením majú rozdielne vlastnosti, stavbu aj tvar