Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ester – význam cudzieho slova

organická zlúčenina vytvorená esterifikáciou, používaná ako rozpúšťadlo