Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

etnikum – význam cudzieho slova

skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, zvláštne kultúrne znaky, predovšetkým jazyk, tradície a mentalita; etnická skupina