Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facsimile – význam cudzieho slova

presná kópia textu, pečate a pod.