Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fagotropia – význam cudzieho slova

pohlcovanie organizmov alebo ich častí iným organizmom