Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flatulancia – význam cudzieho slova

nadmerný odchod črevných plynov, plynatosť, meteorizmus