Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hieroglyf – význam cudzieho slova

staroegyptský obrázkový znak; nerozlúštiteľné, nečitateľné písmo; v geológii nepravidelnosti na plochách vrstiev